Docisk modułowy 223 / 224

Docisk modułowy pionowy z podstawą nieruchomą (223)


Docisk modułowy pionowy z stałą podstawą (224)